Onze projecten

Ontwikkeling van een distributiecentrum in Horst aan de Maas


Van Exeter Property Group, een Amerikaanse Asset Management Organisatie, hebben wij de opdracht gekregen het Project Management voor de ontwikkeling van dit distributiecentrum van 29.300 m2 BVO van begin tot eind te verzorgen.

Horst V2

De bouw van het kantoor voor Supracom B.V. in Garderen is klaar


Van dit IT bedrijf hebben wij opdracht gekregen voor het ontwerpen en de projectbegeleiding voor de nieuwbouw van hun kantoorgebouw van 400 m2 in Garderen. Het doel was is om het gebouw zo duurzaam te maken dat het zelfstandig in haar energiebehoefte kan voorzien. Dit doel hebben wij gehaald: de EPC=0, het energielabel is A+++ en we hebben nul op de meter. Inmiddels is de bouw gereed en heeft Supracom het gebouw in gebruik genomen.

IMG_4838

Renovatie en uitbouw van een woning annex kantoor in Rotterdam


Van een particuliere belegger hebben wij de opdracht verworven voor het uitbouwen en renoveren van een monumentale woning annex kantoorgebouw in Rotterdam. Hiervoor verzorgen wij de planvorming, het ontwerp en het gehele uitvoeringstraject. Inmiddels hebben wij de bouwvergunning ontvangen en zijn de uitvoering aan het voorbereiden.

Heemraadssingel V2

Technische Due Diligence van 5 winkelcentra in opdracht van ARC Real Estate Partners


In opdracht van ARC Real Estate Partners hebben wij geadviseerd en de coördinatie verzorgd van Technische en Milieu Due Diligence voor de aankoop van een portefeuille van vijf winkelcentra in Nederland. Inmiddels is de koop gesloten en heeft de eigendomsoverdracht plaats gevonden.

Website Big 5

Klaar: Nieuwbouw van een distributiecentrum in Moerdijk


In opdracht van Tuffin Ferraby Taylor LLP, een gelieerd adviesbureau in het Verenigd Koninkrijk, hebben wij de technische Due Diligence en de Project Monitoring verzorgd voor een Distributiecentrum van bijna 30.000 m2 in Moerdijk. Dit in opdracht van Exeter Property Group. Het project is inmiddels opgeleverd en in afwachting van een geĂ¯nteresseerde huurder, de belangstelling vanuit de markt is groot.

DC Moerdijk klaar

Klaar: Nieuwbouw van een distributiecentrum in Nieuwegein


In opdracht van Tuffin Ferraby Taylor LLP, een gelieerd adviesbureau in het Verenigd Koninkrijk, hebben wij de technische Due Diligence en de Project Monitoring verzorgd voor een Distributiecentrum van bijna 28.000 m2 in Nieuwegein. Dit in opdracht van Exeter Property Group. Het project is inmiddels opgeleverd en in afwachting van een geĂ¯nteresseerde huurder, de belangstelling vanuit de markt is groot.

Website Nieuwegein