Wat doen wij

Arch is Inspirerend, Innovatief en Informatief


01 rood v2

Project Management


Wij kunnen zowel onderhoud-, huisvesting- renovatie- als nieuwbouwprojecten van begin tot eind volledig verzorgen. Wij managen niet alleen projecten, maar denken graag mee vanaf de eerste planvorming, tijdens het ontwerp, gedurende de uitvoeringsfase tot en met de eindoplevering.

Onze ervaring strekt zich uit van de meest uiteenlopende onderhoudsprojecten, kleine en grote renovatieprojecten tot complete nieuwbouwprojecten. Dit betreffen kantoren, bedrijfsgebouwen, logistiek vastgoed en winkelcentra.


Project Monitoring


Daar waar een belegger in een ontwikkelingsproject heeft geïnvesteerd kunnen wij namens hem het hele project monitoren en erop toezien dat het gebouwd en opgeleverd wordt volgens de bouwwetgeving en de contractueel overeengekomen uitgangspunten en specificaties. Om de belegger doorlopend over het gehele bouwproces te informeren leveren wij maandrapportages waarin over de voortgang, het budget, en technische en juridische zaken overzichtelijk en bondig wordt gerapporteerd. Dit uiteraard vergezeld van met verhelderende foto’s.

Onze ervaring ligt in het monitoren van nieuwbouw en renovatie van kantoren, bedrijfsgebouwen, logistiek vastgoed en winkelcentra.

v2

07 paars v2

Due Diligence onderzoek


Indien een belegger voornemens is bestaand vastgoed of een bouwproject te kopen heeft hij behoefte aan een uitgebreid documenten- en technisch onderzoek, een zogenaamde Due Diligence Wij onderzoeken de volledigheid van tekeningen, vergunningen, de technische staat of beoogde kwaliteit van het vastgoed en rapporteren dat overzichtelijk en bondig.

Wij hebben ervaring in Due Diligence onderzoeken voor kantoorgebouwen, bedrijfs- en logistieke gebouwen en winkelcentra.


Verduurzaming van vastgoed


Zowel voor nieuwbouwprojecten als bestaande bouw, kunnen wij adviseren welke maatregelen mogelijk zijn om de milieubelasting van de materialen en het energieverbruik, kortom de CO2 voetafdruk, van vastgoed te verlagen. Met als resultaat: lagere energiekosten, een beter energielabel, een betere Energie Prestatie Coëfficiënt en/of een beter BREEAM certificaat. De wetgever heeft bepaald dat vanaf het jaar 2023 alle kantoorgebouwen ten minste een Label C zullen moeten bezitten.

Dit zal een grote inspanning vergen van vastgoedeigenaren en beheerders. Wij zijn in staat op alle partijen hierin bij te staan en van advies te dienen. Arch Property Consult helpt eigenaren graag bij het inventariseren van de technische haalbaarheid en het financiële rendement om hun vastgoed te verduurzamen.

5-25_220923

05 blauw v2

Onderhoudsadvies en Meerjaren-prognose


Vastgoedeigenaren worden geconfronteerd met allerhande onderhoudsvraagstukken. Dit met het oogmerk het vastgoed passend en rendement technisch verantwoord te onderhouden en de waarde te behouden of te verbeteren. Bij voorbeeld: een (oud) vurenhouten kozijn heeft een andere onderhoudsbehoefte dan en hardhouten kozijn; een half leeg kantoor op een B of C locatie of een hoofdkantoor van een Multinational hebben verschillende onderhoudseisen.

Wij hebben ervaring in de meest uiteenlopende onderhoudsvraagstukken van alle soorten vastgoed. Wij zijn dus als geen ander in staat om de uitgangspunten te specificeren, het vastgoed te inspecteren en pasklare adviezen te verstrekken.


Interim Property Management


Wij weten als geen ander dat het voorkomt dat vastgoedorganisaties om diverse redenen soms tegen een capaciteitstekort oplopen. Het dagelijks werk loopt vast of specifieke projecten lopen vertraging op, wat wrevel oproept op de werkvloer maar ook bij de opdrachtgevers. Tijdelijk mankracht inhuren is hiertegen een probaat middel.

Door onze jarenlange ervaring en bekendheid met diverse vastgoedmanagement softwarepakketten zijn wij in staat om dit soort capaciteitsbehoeftes snel in te vullen. Ook kunnen wij managementfuncties of specifieke managementtaken op tijdelijke basis overnemen of aanvullen.

03 geel v2

02 oranje v2

Vastgoed fotografie


Wij beschikken over de modernste foto-, belichtingapparatuur en fotobewerkingssoftware. Door onze ervaring zijn wij een goede partner voor het laten fotograferen van uw vastgoed. Of het nu gaat om foto’s voor uw eigen interne gebruik, uw website, of voor verkoop- of verhuurbrochures of zelfs voor een reclamebord. Wij maken voor u de mooiste foto’s.

Wij laten u graag vrijblijvend en onder het genot van een kopje koffie onze portfolio zien. Wij kunnen dan ook uw wensen bespreken en onze werkwijze uitleggen.

veirkant 106
Breed spectrum

Vooral daar waar de diverse vakgebieden elkaar raken is Arch Property Consult op zijn best.

ster 106
Snel en goed

Wij zijn in staat om, zo nodig samen met gelieerde professionals, bijna elk vastgoedproject tot een snel en goed einde te brengen tegen redelijke kosten.

circle
Raakvlakken

Geen vastgoedvraagstuk is te moeilijk, aangezien de ervaring niet alleen binnen het brede spectrum van (bouw)techniek ligt, maar ook op het commerciële, juridische en financiële vlak.

A 106
100% Inzet!

Alles met een opgewekte en positieve instelling.